EXPANDABLE AREA
Use all default WordPress shortcodes or bring the area to life with custom shortcodes.

Latest Posts

Go to Blog

Latest Dribbble Shots

Loading dribbble images...
Follow us on Dribbble
... and much, much, more ...
BUY BOLDIAL NOW

Begeleiding bij scheiding,

 

voor, tijdens en nazorg!

Soms loopt het in het leven anders dan je gedacht of verwacht had. Een gezin runnen vraagt een goed samenspel tussen de ouders. Dit wordt extra lastig wanneer het als partners niet meer lekker loopt en je overweegt om uit elkaar te gaan. Lastig voor jou maar ook lastig voor je kind(eren).

Mijn Scheiding is er op gericht om je te ondersteunen als ouder én in je scheiding, zodat je respectvol uit elkaar kunt. De maanden voor en na de scheiding verandert er veel in jouw leven en in dat van je kind(eren). Omdat je van tevoren vaak niet kunt inschatten waar je tegen aan loopt blijft er ondersteuning vanuit Mijn Scheiding. Pas als je leven weer op de rit is en je de juiste handvatten hebt om er te zijn voor je kind(eren) wordt het traject bij Mijn Scheiding afgerond.

Wij zijn er voor kinderen en hun ouders die graag verder willen maar wel een helpende hand kunnen gebruiken.

Mijn Scheiding is er in de eerste plaats voor kinderen van nul tot achttien jaar en hun ouders die in een moeizaam scheidingstraject verwikkeld zitten.

Bij Mijn Scheiding kunnen ouders bij voorkeur samen samen op gesprek komen. Maar als dat niet gaat is er ook begeleiding voor één ouder of alleen een kind. Vanuit deze visie bieden wij de mogelijkheid om door middel van aparte gesprekken met ouders en/of apart contact met het betrokken kind te werken aan rust en duidelijkheid tijdens of na een scheiding.

Neem direct contact op!

Samen voor het kind!

Wij zijn er voor kinderen en hun ouders die graag verder willen maar wel een helpende hand kunnen gebruiken.

Mijn Scheiding is er in de eerste plaats voor kinderen van nul tot achttien jaar en hun ouders die in een moeizaam scheidingstraject verwikkeld zitten.

Bij Mijn Scheiding kunnen ouders bij voorkeur samen samen op gesprek komen. Maar als dat niet gaat is er ook begeleiding voor één ouder of alleen een kind. Vanuit deze visie bieden wij de mogelijkheid om door middel van aparte gesprekken met ouders en/of apart contact met het betrokken kind te werken aan rust en duidelijkheid tijdens of na een scheiding.

KINDEREN CENTRAAL

De kinderen staan bij ons altijd centraal, wij luisteren naar hun stem!

TIJD IS CRUCIAAL

In het belang van alle partijen geloven wij in een spoedige oplossing, geen maanden touwtrekken!

DUIDELIJKHEID

Vanaf het begin van het traject is het duidelijk waar de belangrijke punten liggen!

Duidelijke visie, helder plan

Wij hebben een helder visie: door iedereen die betrokken is bij de scheiding te ondersteunen, kunnen we de scheidingsproblematiek verminderen en de betrokkenen daadwerkelijk verder helpen. Wij maken met het kind en/of de ouder(s) een helder plan op maat met doelen die  we samen gaan uitvoeren.

Uniek aan onze aanpak is de ketensamenwerking.

Mijn Scheiding heeft oog voor de coachende begeleiding van alle betrokkenen maar ook de juridische kennis in huis om gedegen afspraken te maken en deze te borgen.

De hulpverlener en mediator pakken het traject samen op waardoor het complete traject stap voor stap wordt doorlopen. Geen zijsporen of averechtse aanpak. Mijn Scheiding heeft één visie en één doel.

Wat onze cliënten van ons vinden…

Scheiden betekent veel voor ons en zeker onze kinderen. Eelke en Layla hebben ons ontzettend waardevol ondersteund gedurende deze zware periode!Frits
Now I must say I’m really impressed at your customer support. I told you before but I just can’t help myself from telling you again. Amazing. I never had such a great experience with a vendor. Ever.Iacopo
I know how hard you guys are working and your support appears to be second to none. You guys are doing a great job.Gareth
Just need to say that you REALLY provide 5 star support!!! I’m loving your Theme more and more as I get to know it… and standard WP stuff since this is all new to me! Have looked and tested hundreds of Themes since I wanted an easy and fully adjustable one. Yours do all this and much more! OUTSTANDING!Geriksen

Hoe, wat waar en wie?

Hoe kun je de hulp krijgen van Mijn Scheiding? Via een doorverwijzing van een professional zoals je huisarts, praktijkondersteuner, een gecertificeerde instelling of door de gemeente. Mocht je geen doorverwijzing hebben kun je uiteraard ook zelf contact opnemen om te bespreken of deze weg past bij jouw hulpvraag of jullie behoefte.

Gezamenlijke gesprekken met ouders zijn een pré maar geen must. Maatwerk en ketensamenwerking; zodat ouders weer ouder kunnen zijn.Eelke en Layla
Neem direct contact op

Ieder traject is maatwerk en na de intake zal er met alle betrokkenen een plan van aanpak opgesteld worden.

Dit traject levert op:

Ouderschapsplan waarin de kinderen centraal staan. Met heldere, reëel afspraken, alimentatie, handvatten en informatie hoe ouderschap vorm te geven bij echtscheiding. Dit allemaal opstel in eventueel nieuw convenant en verslag.

HET TRAJECT

Stap 1

inventarisatie van het conflict. Dat betekent dat we individuele gesprekken voeren en later gezamenlijk gespreken voeren om het conflict bloot te leggen. Hierin wordt helder wat dit voor het kind betekent dmv psycho-educatie. Er wordt duidelijk uitgelegd wat het betekent als een kind een loyaliteitsconflict komt en welke schade het kind kan oplopen.

Ouders maken een gezamenlijk verhaal maken betreft de scheiding

Stap 2

Vaak is het echtscheidingsverhaal voor de kinderen niet helder. Veel ouders zeggen papa en mama houden niet meer van elkaar en gaan daarom uit elkaar. Maar kinderen weten beter met een beetje pech hebben ze de ruzie/ ijzige stiltes/ of dat ouders alleen met elkaar praten indien nodig ervaren. Hoe klein ze ook zijn ze weten beter. Hoe leg je nou een kind uit wat er echt gebeurt zonder dat je ze belast met volwassen zaken. Hiervoor hebben we een methode waar ouders gezamenlijk kunnen werken voor het kind/kinderen.

Stap 3

Als het scheidingsverhaal concreet is wordt er gekeken naar ouderschap, welke conflicten daar spelen daarin. Wat is het belang van het kind en lukt het ouders om hierover afspraken te maken. We coachen ouders zodat het kind voelt dat ouders hun ouderschap blijven uitvoeren.

Stap 4

Er worden kind gesprekken gevoerd zodat er inzicht komt waar het kind op vast loopt. Dit doen dmv kindvriendelijk gesprekstechnieken ondersteunt door tekeningen of spel.

Stap 5

Er wordt een financiële analyse opgesteld van ten tijde van het huwelijk en na scheiding. Er is een overzichtelijk vermogensverdeling en de mediator zoekt samen met de betrokkenen naar de financiële/fiscale optimale verdeelsleutel waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de volgende aspecten: Kinderkosten, Partneralimentatie, Kindgebonden budget (incl. alleen staande oudertoeslag), huur toeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, Inkomensafhankelijke combinatie korting, hypotheekrente aftrek en Eigen woning forfait.

Stap 6

Er wordt met zorg een juridisch goed onderbouwd ouderschapsplan en convenant opgesteld waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt waar ieder zich naar alle redelijkheid en billijkheid in kan vinden.

Stap 7

De stukken worden ingediend bij de rechtbank. De mediator zal de toeslagen en kinderbijslag aanvragen en draagt zorg dat de afspraken in de stukken correcte opvolging krijgen. Na de beschikking en het inschrijven in de gemeente zal de mediator de pensioenmaatschappijen op de hoogte brengen van de regelingen.

Stap 8

De desgewenste juridische nazorg wordt geleverd, dit kan bestaan uit informeren bij een wijziging in de werk-, of gezinssituatie, de belastingaangifte kan worden gedaan of een herberekening vanwege een substantiële verandering.

Indien deze stappen allemaal gezet zijn hebben ouders de volgende resultaten:

  1. Het verminderen van conflicten.
  2. Het leggen van een basis om zelf goed om te gaan met en het voorkomen van conflicten.
  3. Het realiseren van gedegen ouderschap, het liefst gezamenlijk, anders individueel
  4. Ouders leren hun kinderen te ondersteunen in het omgaan met en het verwerken van de scheiding.

Copyright © 2018 Mijnscheding.nu